Noorse esdoornSinds de sloop van de voormalige looierij (zie foto's) en reisbureau 2004 wonen de bewoners van Rijen Centrum in enige vorm van onzekerheid en gebrek aan informatie over wat er gaat komen op het stuk tegenover het Wilhelminaplein.

In november 2007 werd tijdens een informatieve sessie in het gemeentehuis een plan gepresenteerd, alwaar de omwonenden direct al opmerkingen kenbaar mochten maken. Tijdens de afsluiting van die avond werd medegedeeld zoveel als mogelijk met die opmerkingen rekening te houden.

Toen werd het heel lang stil. Bord van van de Water op het terrein, bord weer weg. 40 Polen in de oude bakkerij gehuisvest, Polen weer weg.

Sinds 2009 staat ook op de website van de gemeente te lezen dat de verwachte bouw eind 2010 zal zijn. Die tijd is inmiddels ook al voorbij.
Enkele telefoontjes naar de steeds wisselende projectmanagers in het gemeentehuis leverden steeds hetzelfde antwoord op: "Dat ze het ook nog niet wisten".

Hieronder treft u de status aan van het project. (met de meest recente bovenaan)

 

 

13-10-2020

En op dinsdag 13 oktober stond er tot verassing van de omwonenden ineens een partytent met champagne en bitterballen op het veld. 
Een groot boek en er werden handtekeningen gezet. En niet om dit terrein als filmdecor te laten fungeren, maar een vorm van overdracht tussen de gemeente en de projectontwikkelaar., die nu groen licht heeft gekregen om het nieuwe plan vorm te gaan geven. Het die avond uitgegeven persbericht van de gemeente kan je hier lezen.

24-09-2020

En ineens is er weer reuring over het gebied.

In september kwamen de geruchten dat een linkse partij, in plaats van waar het bestemmingsplan voor was goedgekeurd, er ineens een alternatief voor de Boodschap op wilde planten.
Op 24 september werd er een aktie gestart om dit te realiseren. Toen al aangegeven dat ik daar bezwaar tegen zou aantekenen. Er werd ook een petitie-site geopend. (Gelukkig hebben blijkbaar alleen leden van de partij nog maar ondertekend. Na 7 dagen nog maar 117 handtekeningen)
Gelukkig voelde de rest van de gemeenteraad er niets voor en gaat het plan vooralsnog verder.

04-12-2019

En we worden netjes op de hoogte gehouden over de status door middel van een nieuwsbrief. Daarin stond het volgende:

Het was een tijdje stil rond het project Centrumplan Rijen Oost. Achter de schermen zijn we druk bezig om de plannen verder uit te werken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken.

Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?
In april 2019 sloten het college van burgemeester & wethouders en ontwikkelaar Durendael BV een intentieovereenkomst * voor het project Centrumplan Rijen Oost. Daarin staat dat Durendael het plan verder uitwerkt. Ook stemt ze deze af met de focusgroep (klankbordgroep), inwoners en de gemeente.
Sandra Diepstraten startte in mei 2019 als wethouder. Zij is binnen het college verantwoordelijk voor dit project. De gemeente sprak in de zomer met de focusgroep en Durendael over de basis van het plan.

Wat zijn de vertrekpunten?
De volgende aandachtspunten gaven we mee aan de Durendael. Deze kwamen naar voren tijdens het afstemmen met de focusgroep.
• auto te gast op het plein
• aandacht voor groene invulling van het gebied
• samenvoegen van het hele Wilhelminaplein in het ontwerp
• indien mogelijk het behouden van de Esdoorn
• zoveel mogelijk voorkomen van de overlast door laden/lossen
• een ingang voor de supermarkt aan beide kanten van het gebouw
• de wens om horeca in het plan op te nemen

Wat was de reactie van Durendael op de vertrekpunten?
Nadat de ontwikkelaar de haalbaarheid had getoetst gaf zij in de zomer aan dat zij het plan graag verder wil ontwikkelen. De basis voor deze verklaring van Durendael was het bestemmingsplan, het exploitatieplan en de aandachtspunten die hierboven staan. Daarbij heeft de ontwikkelaar ook gekeken of het plan financieel haalbaar is. Durendael koos architect Kees van Beijsterveldt. Ze vroegen hem een ontwerp te maken voor het gebouw en het openbaar gebied.

Wanneer is er meer duidelijk over het nieuwe plan?
Het ontwerp dat het beste past bij de vertrekpunten, presenteren we aan inwoners en aan de focusgroep. We verwachten dat dit in het voorjaar van 2020 gebeurt. Mensen die interesse hebben in het plan nodigen we uit voor een informatiebijeenkomst. Dit doen we via deze nieuwsbrief en de media van de gemeente zoals de website en de Facebook-pagina. De reacties van inwoners en de focusgroep gebruikt Durendael om het plan verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Wanneer er overeenstemming is tussen Durendael en de gemeente over het definitief ontwerp, vraagt de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aan. Als de vergunning er is dan start de bouw.

Actuele informatie
Voor actuele informatie kunt u ook terecht op onze website https://www.gilzerijen.nl/centrumplanrijenoost of bel met projectmanager Peter Rutgers. Hij is bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 14 0161.

 

03-05-2019 (Bron BN de Stem)

Durendael start met Centrumplan Oost Rijen 
RIJEN - Met de ondertekening deze week van een intentieovereenkomst komt er na dertien jaar een serieuze kans dat het centrumplan Rijen Oost uit de grond wordt getrokken. Op de valreep kon wethouder Rolph Dols deze verklaring met consortium Durendael ondertekenen. ,,Dit gaat lukken”, zegt Bas Oomen van Durendael.

De Brabantse projectontwikkelaar Durendael BV (een samenwerking van Van Santvoort Bouw en BPD Ontwikkeling regio Zuid) gaat de haalbaarheidsstudie verder uitwerken. Daarna kan de omgevingsvergunning voor de uitvoering van het centrumplan worden aangevraagd. Rolph Dols liet eerder al weten blij te zijn dat het centrumplan van start kon. ,,Samen met winkelcentrum De Laverije aan de overkant ontstaat straks een mooi en levendig centrum met wonen, winkels en horeca.”

Onherroepelijk
Na vele wijzigingen en lange procedures zijn het bestemmingsplan en exploitatieplan onherroepelijk geworden. Door het vertrek van Dols naar Tilburg zal een volgende wethouder het vervolg van het plan begeleiden.

Winkels
Bas Oomen en Erik Leijten, directie van Durendael BV, zeggen dat de afspraak inhoudt dat ze het plan dit jaar rond maken. Daarvoor begint een nieuw onderzoek naar de opzet en indeling van de winkels en maximaal twintig appartementen bovenop. Bas Oomen, bekend in de gemeente van onder meer de uitvoering van Goudsmit Hoff in Rijen, denkt dat Durendael de grond in het tweede deel van het jaar definitief koopt van de gemeente.

Kwaliteit
,,Het plan dat er ligt is wat verouderd, dus dat houden we opnieuw tegen het licht. We gaan uit van het bestemmingsplan. Dus met Lidl dat graag wil verhuizen, maar dan mogelijk met de ingang aan de voorzijde of een aan de voor- en achterzijde", denkt hij. ,,Een uitdaging is om de kwaliteit van de voorzijde hoog te houden met daarbij een supermarkt met pakken melk in de vitrine. Het gebouw moet wel een nieuwe parel zijn in het dorp.”

Boom
Over de appartementen is het finale oordeel ook nog niet gevallen. ,,Het gaat om huur of koop. Daarvoor gaan we eerst onderzoek doen naar de behoefte.” Verder moet het een duurzaam gebouw worden en bekijken we of de boom op de parkeerplaats zelf of elders kunnen behouden.

 

01-05-2019
Centrumplan Rijen Oost naar volgende fase (Bron: Gilze en Rijen.nieuws.nl)

Met de ondertekening op 30 april van een intentieovereenkomst door wethouder Dols en de Brabantse projectontwikkelaar Durendael BV (een samenwerking van Van Santvoort Bouw en BPD Ontwikkeling regio Zuid) wordt het Centrumplan Rijen Oost de volgende fase ingeluid. De komende periode gaat Durendael aan de slag met de verdere uitwerking van de haalbaarheidsstudie, zodat de omgevingsvergunning voor de realisatie van het centrumplan kan worden aangevraagd.

Mooi en levendig
Wethouder Rolph Dols van Gilze en Rijen: “Ik ben blij dat we nu binnen afzienbare tijd kunnen starten met de verdere realisatie van het vernieuwde centrumplan. Samen met het winkelcentrum De Laverije aan de westkant ontstaat er straks een mooi en levendig centrum met wonen, winkels en horeca.”

Plannen onherroepelijk
De eerder ingebrachte beroepen en bezwaren tegen het bestemmingsplan, het exploitatieplan, alsmede het besluit inzake de ‘bestuurlijke lus’ zijn grotendeels ongegrond verklaard door de Raad van State. Nadat de gemeente een minimale tekstuele aanpassing in het bestemmingsplan onlangs publiceerde, zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan onherroepelijk geworden. Door het aanstaande vertrek van wethouder Rolph Dols naar de gemeente Tilburg, verloopt het vervolgproces onder leiding van een nieuwe portefeuillehouder.

Duurzaamheid
De heren Bas Oomen en Erik Leijten – directie van Durendael BV – benadrukken dat duurzaamheid in beide organisaties een standaard is bij de realisatie van huidige plannen. En hiermee dan ook zullen zorgen voor een kwalitatief en duurzaam nieuw centrumplan, waarmee Rijen een fraaie aanvulling in haar centrum krijgt.

 

24-04-2019 
Eindelijk schot in Centrumplan Rijen (Bron BN de Stem)

RIJEN - Na meer dan vijftien jaar lijkt er eindelijk schot te zitten in het centrumplan Rijen. Na een uitspraak van de Raad van State kan de gemeente eindelijk stappen zetten, zegt wethouder Rolph Dols.

In een recente uitspraak van de Raad van State is bepaald dat Lidl meer winkelvloeroppervlak moest krijgen dan de gemeente wilde toestaan. Door deze van 1200 naar 1500 te vergroten, werd hierover de vrede getekend. De totale grootte van het pand blijft wel gelijk. Met enkele 'kleine’ wijzigingen is daarmee het bestemmingsplan goedgekeurd.

Schop
Daarmee is een kardinale stap gezet richting realisatie van het centrumplan, een sinds lang gekoesterde wens waarvan de uitvoering telkens opnieuw vertraging opliep. De wethouder verwacht dat over 1,5 tot 2 jaar de schop de grond in gaat. ,,Eerst komen er tekeningen en goedkeuringen en dergelijke. Deze keer zou het moeten lukken.”

Koopappartementen
De Lidl moet letterlijk en figuurlijk het centrumplan mede dragen. De huidige vestiging gaat dicht en krijgt dus onderdak in de nieuwbouw tegenover het Wilhelminaplein aan de achterzijde van het nieuwe complex. Bovenop komen koopappartementen in de hogere categorie. Hoeveel is nog niet helemaal uitgetekend. Er komt een flinke parkeerplaats. Aan de voorzijde van het complex is ruimte voor horeca en detailhandel.

Opvolger
,,We zijn nu in gesprek met een projectontwikkelaar", zegt wethouder Rolp Dols. Hij hoopt nog een handtekening te kunnen zetten onder een intentieverklaring voor zijn vertrek naar Tilburg. ,,Anders wordt het mijn opvolger. Het is veel belangrijker dat het een goed document is. In de overeenkomst staan de spelregels, onder meer over de tijd waarbinnen de ontwikkelaar zijn plan klaar moet hebben. Eigenlijk net als met het centrumplan in Gilze.”

Miljoenen
En andere eis is de betaalbaarheid van het plan, waar de gemeente Gilze en Rijen flink in bijdraagt. Al jaren terug heeft de gemeente hiervoor vele miljoenen gereserveerd om het centrumplan te kunnen realiseren. Verder kan de ontwikkelaar, geen onbekende zegt Dols maar de naam noemt hij niet, zelf gaan praten met de eigenaar van enkele pandjes op de hoek met de Marijkestraat.

 

13-04-2018

Na weer een hele lange tijd stilte, lees ik ineens dit in BN De Stem:

Lidl wil meer meters in centrum Rijen
RIJEN - Supermarkt Lidl wil nog steeds verhuizen naar de overkant van het Wilhelminaplein in Rijen, zei het bedrijf woensdag tijdens een zitting bij de Raad van State in Den Haag.
Voorwaarde voor Lidl is wel dat de gemeenteraad daar dan een grotere supermarkt toestaat dan de 1.200 vierkante meter winkelvloeroppervlakte die nu in het bestemmingsplan Centrum Rijen Oost is opgenomen. Dat is de gemeenteraad echter niet van plan. Lidl wil dat de Raad van State daarnaar kijkt.

Het bestemmingsplan voor het al jaren braakliggende terrein in het hart van het dorp wordt bij de Raad van State aangevochten door Lidl én door de eigenaar en huurders van winkelcentrum De Laverije aan de overkant.

Lidl is ontevreden over het plan vanwege het toegestane winkeloppervlak. Eigenaar van De Laverije CBRE DRET en de huurders Emté, Primera en Bruna willen juist helemáál geen Lidl. In De Laverije is al genoeg supermarkt- en winkelruimte voor de inwoners van Rijen, vinden zij. Lidl bestrijdt dat weer. Het Duitse concern wil een winkel van zo'n 1.500 vierkante meter. Daar zou genoeg ruimte voor zijn in Rijen. De Emté en AH in het winkelcentrum hebben die omvang ook, aldus Lidl.

De ontwikkeling van het Centrumplan vordert ondertussen van geen kanten. De oorspronkelijke ontwikkelaar, La Tannerie, heeft zich teruggetrokken. ,,We hopen een nieuwe ontwikkelaar te vinden maar dat kunnen we natuurlijk niet afdwingen'', zei een woordvoerder van de gemeenteraad. De Raad van State mag uitspraak gaan doen over het bestemmingsplan. Die volgt over enkele weken.

 

21-6-20017

Vandaag ontving ik weer nieuws over de status van het centrumgebied:

Nieuwe stap gezet in ontwikkeling Centrum Rijen Oost
Op 29 juni 2017 ondertekenen La Tannerie en de gemeente een koopovereenkomst voor de gronden in het Centrumplan Rijen.
Met deze overeenkomst komen de gronden in eigendom van de gemeente. La Tannerie stopt als ontwikkelaar in het Centrumplan.

Koopovereenkomst
Met de ondertekening van de koopovereenkomst komt er een einde aan een periode van onderhandelen en afspraken maken over het Centrumplan Rijen.
Tijdens de onderhandelingen is gesproken over compensatie voor La Tannerie. De afspraak is gemaakt dat de gemeente medewerking verleent aan La Tannerie voor een woningbouwproject in de wijk Vliegende Vennen in Rijen. Hiermee heeft de ontwikkelaar de kans om binnen de gemeente Gilze en Rijen een ander project te realiseren.

Plan van aanpak
De gemeente gaat als eigenaar van de gronden het Centrumplan verder ontwikkelen en realiseren. Voor dit proces is een plan van aanpak gemaakt. Als eerste stap stelt de gemeente de randvoorwaarden en uitgangspunten vast. Op basis daarvan zoekt de gemeente een partij om de plannen mee uit te werken en te realiseren.

Focusgroep
Een focusgroep van inwoners uit Rijen was vanaf 2015 nadrukkelijk betrokken bij de planvorming. De focusgroep kende een samenstelling van omwonenden, winkeliers, belanghebbenden en ondernemers. Met hen zijn gesprekken gevoerd over de planontwikkeling. Belangstellenden zijn tijdens informatieavonden in 2015 en 2016 bijgepraat over de voortgang. Op hoofdlijnen zijn er twee modellen gemaakt waar alle partijen zich in konden vinden. Deze modellen stelt de gemeente centraal in het plan van aanpak om het Centrumplan te ontwikkelen.

 

04-04-2017

Op 4 april kwam er weern een bericht uit het gemeentehuis:

Bestemmingsplan

Het door de raad vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan ligt van 21 maart tot en met 1 mei 2017 ter inzage. De indieners van een zienswijze hebben een reactie ontvangen na de vaststelling door de raad. Daarnaast hebben de grondeigenaren een brief ontvangen over de vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan. Tot en met 1 mei is beroep mogelijk bij de Raad van State. Daar moet dan binnen zes maanden een besluit op genomen worden. Daarna kennen we de status van het bestemmingsplan.

Overleg gemeente – La Tannerie

De gesprekken tussen gemeente en La Tannerie hebben de afgelopen periode niet of nauwelijks plaatsgevonden. De partijen hebben nagedacht over de voorliggende voorstellen.
In april staan er weer nieuwe gesprekken gepland om te komen tot een oplossing.

Dus als ik dit goed begrijp ligt tot 1 mei het plan ter inzage, is er tot max 6 maanden een beroepsbesluitvorming mogelijk. Dat is dus tot oktober, én er moet nog een definitief bouwplan gemaakt worden.
De kans dat voror 1 maart 2018 een schop in de grond gezet gaat worden, lijkt mij héééél klein.

07-03-2017

Op 7 maart werd ik in de ochtend verrast door trilwerkzaamheden. Wat is er nu aan de hand??
Naar buiten kijkend zag ik dat de houten paaltjes verwijderd waren en dat ze vervangen werden door metalen buizen. Direct tegen de betonplaat aan ipv een metertje er vanaf.
Het oogt wel mooier, dat wel.
Met een trilapparaat werden de ruim 1 meter lange buizen in de grond getrild.

Enkele foto's van deze werkzaamheden kunt u hier vinden.

 

28-02-2017

Op dinsdagmorgen de 28e februari zijn mannen van de Nationale Bomenbank bezig geweest om de Noorse Esdoorn te prepareren voor een eventuele verplaatsing.
Hiervoor hebben ze de kroon van de boom gesnoeid en rondom de boom een sleuf gegraven van ruim 1 meter diep en deze met een dikke folie rond de boom weer afgedekt. Door de wortelbeschadigingen die ze met deze actie gemaakt hebben, zal de boom in het afgestoken gebied weer nieuwe wortels vormen, zodat hij in het komende najaar/winter verplaatst kan worden.

Enkele foto's van deze werkzaamheden kunt u hier vinden.

 

20-02-2017
Op het tijdelijke parkeerterrein aan de Statonsstraat tegenover het winkelcentrum De Laverije staat een grote Noorse esdoorn. Eind februari wordt er rondom de boom gewerkt. In deze brief laten we u als bewoner weten wat er gaat gebeuren.

Geschikt maken om ergens anders te planten
De grote boom kan waarschijnlijk in de toekomst niet op de plaats blijven staan waar hij nu staat. Daarom laten we de boom geschikt maken om hem eventueel ergens anders te kunnen planten. We laten dit doen door de Natonale Bomenbank. Dit bedrijf heef veel ervaring in het verplanten van grote bomen. De werkzaamheden voeren zij vanaf 28 februari 2017 uit.

Wat gaat er aan de grote boom gebeuren?
Medewerkers van de Natonale Bomenbank plaatsen bouwhekken rond de boom, zodat de grond om de boom niet wordt vastgereden door auto’s. Ze graven een sleuf om de boom. Hiermee maken ze de kluit van de boom kleiner.
De boom vormt nieuwe fjnere wortels die goed vocht en voedingsstoffen kunnen opnemen. De kroon van de boom wordt een beetje kleiner gemaakt (gesnoeid). De bouwhekken blijven in ieder geval staan tot na de zomer.
De boom is dan eind dit jaar geschikt om op een andere plaats te planten. Het is nog niet zeker of we de boom ergens anders planten. Als we de boom nu voorbereiden, kunnen we daar later nog over beslissen

 

6-2-2017

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is op dinsdag 31 januari besproken in de commissie Ruimte. Alvorens de behandeling van het bestemmingsplan is door twee insprekers ingesproken. Vervolgens is door alle fracties ingegaan op het bestemmingsplan. De tendens was vooral dat men blij was dat er weer stappen gezet worden. De nadruk lag op de toekomstige invulling van de huidige locatie van de Lidl bij een verplaatsing. Moet dit wel of geen detailhandel toestaan? De gehele discussie en het betoog van beide insprekers is helaas niet terug te luisteren via de website van de gemeente Gilze en Rijen vanwege technische problemen. De behandeling van het bestemmingsplan staat op de agenda van de gemeenteraad op 20 februari.

Boom
De voorbereidende werkzaamheden aan de boom (Noorse Esdoorn) stonden eerst in de planning voor 2016. Deze werkzaamheden bleken echter nog niet nodig en staan nu in de planning voor week 9 (28 februari).

22-12-2016

Het bestemmingsplan en exploitatieplan gaan in januari naar het college ter voorbereiding op de behandeling in de commissie (31 januari) en vervolgens besluitvorming in de raad (20 februari). Na behandeling in de raad worden we door de gemeente verder over het besluit en de procedure ingelicht.
De voorbereidende werkzaamheden voor de Noorse Esdoorn zijn nog niet uitgevoerd. Na de winter wordt verder bekeken of en wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd.
Tot slot zijn is de gemeente nog in gesprek met de ontwikkelaar (La Tannerie) over het vervolgproces. Ze heeft hierin stappen bereikt om te komen tot een oplossing. Ze kunnen helaas nog niets melden over de inhoud van die oplossing en de volgende stappen alvorens het gehele proces is afgerond.

10-11-2016
Er is weer een nieuwsbrief vanuit de gemeente gekomen. De inhoud wordt hieronder weergegeven.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn verschillende zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen worden de komende weken bekeken en beoordeld en worden de reacties verwerkt in een zienswijzenrapportage. Deze rapportage wordt straks met het bestemmingsplan voor aan de raad ter vaststelling van het bestemmingsplan voorgelegd. Naar aanleiding van de zienswijzen kunnen de voorstellen in het bestemmingsplan op onderdelen aangepast worden. Zoals de gemeente nu de zienswijzen beoordeelt zullen er geen forse wijzigingen in het plan komen. De vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor de eerste raadsvergadering in 2017.

Noorse Esdoorn
Ten aanzien van de Noorse Esdoorn is onderzoek uitgevoerd naar de verplantbaarheid van deze boom. In november worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om een verplaatsing volgend jaar mogelijk te maken. Een nieuwe locatie is nog niet bekend.

La Tannerie
De gesprekken met La Tannerie over de aankoop van de gronden en de aanvullende afspraken hieromheen zijn nog in volle gang. De gesprekken en het maken van definitieve afspraken duurt langer dan gedacht. De gemeente hoopt er spoedig uit te zijn om een volgende stap in het proces te zetten.

 

23-09-2016

Afgelopen week is er hard gewerkt om het veld om te woelen en opnieuw helemaal strak te leggen en op vrijdag de 22e is er weer gras ingezaaid en paaltjes om het veld geplaatst om het gras ongestoord te kunnen laten kiemen.

 • IMG_1257_Medium
 • IMG_1258_Medium
 • IMG_1259_Medium
 • IMG_1260_Medium
 • IMG_1261_Medium
 • IMG_1262_Medium
 • IMG_1263_Medium

Helaas heb ik geconstateerd dat enkele jongens uit de Marijkestraat het mooie strakke veld, met materialen van de marktkramenwagen, op hún manier weer aan het omploegen waren. Zo zonde van het graszaad dus.

17-09-2016

Vandaag stond er een artikel in BN De Stem over de Noorse Esdoorn.

160917 Noorse Esdoorn2

16-09-2016
Wow, wateen activiteiten op het veld.
Vandaag zijn twee draglines bezig geweest om het veld helemaal om te ploegen met, naar zeggen, hetdoel om opnieuw ingezaaid te worden.

 

13-09-2016

Vandaag is de mededeling ontvangen dat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexpoitatieplan 6 weken ter inzage liggen.

160913 OB

Vandaag óók een bericht ontvangen aangaande de Noorse Esdoorn midden op het terrein.

Hieronder een quote van dit bericht:

Meermaals is de vraag gesteld; is deze boom te behouden en te verplaatsen?
De gemeente heeft onderzoeksbureau Terra Nostra gevraagd om op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen. Het resultaat leest u in deze mail.

Twee nieuwe plekken in beeld
Binnen de gemeente worden er twee potentiële nieuwe locaties voor de Noorse esdoorn gezien:
In de eerste plaats is dit het plangebied Centrum Rijen Oost. De boom krijgt dan een nieuwe plek in het centrum zodat dit in combinatie kan met de toekomstige plannen.
De andere locatie is een grasveld bij de Rembrandtlaan in Rijen. Op beide locaties is de exacte locatie nog niet bekend.

Verplaatsen is mogelijk
Door onderzoeksbureau Terra Nostra is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de boom te verplaatsen. In het rapport staat detailinformatie over de inspectie van de boom, de bodem en de groeiplaatsomstandigheden. In algemene zin is de conditie van de boom redelijk. De levensduur bij gelijkblijvende omstandigheden is meer dan 15 jaar. De kans op een succesvolle verplanting schat Terra Nostra op 75%-100%. Wel moet de boom flink gesnoeid worden om risico’s weg te nemen. Dit is mogelijk zonder de uiterlijke verschijningsvorm aan te tasten. Uiteraard blijft het risico bestaan dat de boom niet aanslaat op een nieuwe locatie. Dit risico verkleinen we door een goede voorbereiding, groeiplaatsverbetering en goede nazorg.

Voorbereiding verplaatsing
Die goede voorbereiding start de gemeente nú om de boom in de herfst van 2017 te verplanten.
Deze voorbereidende werkzaamheden betreffen:

 • Het plaatsen van hekken rondom de stam, minimaal 1 meter uit de kroonprojectie;
 • Het rondgraven van de benodigde kluit, circa 6,5 x 6,5 meter;
 • Het fysiek begrenzen van de kluit;
 • Het stimuleren van wortelgroei binnen de kluit (injecteren van voedingsstoffen);
 • Afvoeren van graszoden, aanbrengen schimmeldominante mulchlaag;
 • Het verwijderen van bladmassa;
 • Het aanbrengen van een grondwal op de rand van de kluit ten behoeve van watergiften;
 • Het controleren van de vochtbehoefte en voorzien in de benodigde vochtbehoefte.

Het College van B&W heeft vandaag besloten de hierboven genoemde werkzaamheden te starten.
Medio 2017 informeert de gemente ons weer graag over de voortgang van de voorbereidingen en de keuze voor de nieuwe plaats van de boom.

 

12 mei 2016

Op donderdagavond 12 mei was er na meer dan een jaar stilte over het project Centrumplan Oost weer een informatie-avond.
Volgens wethouder Starreveld heeft het zo lang geduurd omdat na de laatste bijeenkomst bleek dat de belangen van de gemeente en de Tannerie (de projectontwikkelaar) behoorlijk begonnen te wringen. (Hoe kan het ook anders in Wringersgat :-) )
Het splitsen van wegen was uiteraard een schok voor de Tannerie, want dat kost heel veel geld. En omdat de gronden zijn aangeschaft in de hoogtijdagen, is er ook heel veel geld verdampt, zowel bij de projectontwikkelaar als bij de gemeente.
Er is nu echter een overeenkomst op deelprojecten en dit voorontwerp bestemmingsplan wordt op voorhand getoetst door het de provincie, waterschap, burgers etc. ter inzage te leggen.

Met dit voorontwerp wil men maximale flexibiliteit verkrijgen. Wat mag er gebouwd worden, waar liggen de grenzen voor vaste constructies als woningen, winkels en wegen. Het vigerend bestemmingsplan is namelijk niet toereikend en te beperkt en het maakt een ander bouwplan onmogelijk. (Men kan dus geen aanpassingen meer maken in het plan.)

In het plan wordt voorzien van een winkellaag op de begane grond met twee verdiepingen voor appartementen aan een verkeersluw plein.

Een van de vragen was of er wel voldoende markt is voor nieuwe winkels.
Volgens Starreveld wel. Hij had het over het verplaatsen van de Lidl naar het nieuwe centrum en enkele nieuwe specialistische detailhandel. Er is dus voornamelijk sprake van verplaatsing en niet van nieuwbouw.

Men was het er wel over eens dat het huidige terrein behoorlijk aan het verloederen is. De wethouder zou hier (weer) actie op nemen.

In beide getoonde plannen is de huidige prominent aanwezige boom naar een open haard verdwenen.

Volgens de wethouder zou uiterlijk 1 maart 2018 de bouwvergunning gereed moeten zijn of misschien al wel de eerste spade de grond in geweest.

 

16 november 2015
En vandaag is de shovel er tekeer gegaan om een verharde parkeerplaats aan te leggen.
Vandaag is er ruimte gemaakt om 225 kubieke meter wit zand kwijt te kunnen die dinsdag met zo'n 10 vrachtauto's gebracht worden en dan woensdag worden er stelconplaten op gelegd.

U kunt foto's van de aanleg vinden op deze pagina

13 november 2015

blauw borg

Jaja toeval of niet , maar vandaag staat op de Faceboekpagina ven de gemeente de volgende tekst:

<Quote>
Maandag 16 november 2015 start de aanleg van tijdelijke verharding op de locatie “Centrumplan Rijen”. Deze tijdelijke verharding komt er in afwachting van een definitief plan voor deze locatie en kan dienst doen voor evenementen en als tijdelijke parkeerplaats. De aanleg van de tijdelijke verharding is afgestemd met de grondeigenaren. Jaarlijks bekijken we of we de situatie voortzetten. De werkzaamheden zijn binnen twee weken gereed en de overlast voor de omgeving is beperkt.<Einde Quote>

13 november 2013

Sinds het hek er staat is het vooral donderdags nu weer lekker rustig en dus een heel stuk veiliger in de Prins Hendrikstraat. Hooguit een enkele verdwaalde medelander die het spoor even bijster is.

Ook de hoeveelheden (opgewaaide) zand en stof op de kozijnen is al gigantisch verminderd. Het hek scheelt dus écht in zowel veiligheid als vervuiling.
Helaas zijn er mensen die ons geen veilige en leefbare straat gunnen. Dat er iets moet gebeuren staat als een paal boven water, maar niet ten koste van veiligheid en woongenot.

 

28 oktober 2013

Na lange tijd van stilte is er vandaag dan EINDELIJK een hek om het terrein geplaatst.
Het zal nu wel rustiger worden in onze straat, nu de ingang naar en de shortcut óm de markt is afgesloten.

  

2 april 2013

Op 2 april naar de thema-avond van Kern 75 geweest om te discussieren over het thema: Wilhelminaplein Oost, hoe verder.
Er werd begonnen metde geschiedenis van het plein en de resultaten achter de schermen tot nu toe.
Feit is dat de PO het plan financieel niet meer kan rondbreien en dat er iets anders moet gebeuren. Hierop werden enkele stellingen losgelaten zoals:
Moet er persé een knip in de weg of mag er verkeer over het nieuwe plein rijden?
Moet het wel of geen evenementen terrein worden en/of hoe groot moet het dan zijn?
Hoe zou de invulling van het nieuwe plein eruit moeten gaan zien.
Veiligheid op en rond het plein
Bovenstaande zaken leverden interessante discussies op, waar Kern 75 met het oog op het nieuwe plan zeker mee vooruit moet kunnen. Er zijn geen conrete besluiten genomen.
 

26 januari 2013

Vandaag stond in BN de Stem dat er een doorbraak is in de ontwikkeling van het centrumplan Oost in Rijen, oftewel de voltooiing van het Wilhelminaplein.
Er wordt een nieuw plan ontwikkeld, omdat het oude financieel onhaalbaar is gebleken.

Er komen nog wel winkels en woningen, maar er is niet langer ruimte voor een parkeergarage en het aantal appartementen wordt kleiner.

Wethouder Lau Lavooij zei „Een parkeergarage is in de huidige markt te duur. Er worden ook niet meer woningen gebouwd dan er parkeerruimte is”.

130126 Krant plein

Nou Lau, we zijn benieuwd :-)

 

24 januari 2013

Het stukje staat vandaag in BN de Stem. Klik op het artikel voor een vergroting.

130124 krantenartikel

 

22 janauri 2013

Dont call us . . . . . we'll call you!
Vandaag werd ik benaderd door Maartje Huijben van BN de Stem voor een interview aangaande onze straat-actie naar de gemeente/projectontwikkelaar.
Die kwam toevallig op deze website uit alwaar wat geschiedschrijving over dit centrumplan Oost plaatsvindt.
Ik heb uitgelegd wat het probleem is en wat wij denken wat de oplossing kan zijn, al dan niet van tijdelijke aard.
Zij had het over een plan B. Daar is mij echter nog niets over bekend . . . .

 

6 januari 2013

De bewoners van de Prins Hendrikstraat hebben er genoeg van.  Ze zijn het gecross van het sluipverkeer meer dan zat.
Na twee bijna-aanrijdingen, toeterende auto's die voorrang van voetgangers eisen op het (steeds slechter wordende) trottoir in de Prins Hendrikstraat is het tijd voor AKTIE.

Daarom is er een brief (gesteund door alle bewoners van de PH) naar de gemeente gestuurd om per direct maatregels te nemen om het doorgaande verkeer naar de Prins Hendrikstraat te weren en het trottoir te repareren om het weer rolstoelvriendelijk te maken.

We zijn nu in afwachting van de reactie van de gemeente.

 

28 november 2012

De kogel is blijkbaar door de kerk. Het huidige Centrumplan Oost is van de baan.

Voor het plan is onvoldoende belangstelling en dus wil projectontwikkelaar La Tannerie overgaan op een ander plan. Hoe dit nieuwe plan er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. Blijkbaar is wél is duidelijk dat de parkeergarage geschrapt wordt.

De bouwplannen voor Centrumplan Oost sleept al jaren en nog altijd gebeurt er niks. Het bestemmingsplan voor het huidige ontwerp is inmiddels goedgekeurd, maar dus ook achterhaald.

Inmiddels is het plein omgetoverd tot een (soms heel) druk verkeersknooppunt, vooral op donderdag en in het weekend, wanneer het plein als ontsluitingsroute gebruikt wordt. Gedogen noemt de gemeente dit :-(

 

21 juni 2012

Er is nu ook een facebook pagina aangemaakt om de communicatie wat interactiever te maken: http://www.facebook.com/PrinsHendrikstraat

Vandaag (6 november 2012) staat er ineens een berichtje in de Stem.

<quote>

RIJEN - Het Centrumplan Oost in Rijen kan gewoon doorgaan.
De Raad van State verwacht niet dat in het nieuwe centrumplan parkeerproblemen ontstaan en heeft de gemeente Gilze en Rijen in het gelijk gesteld.
Een omwonende van het nieuwe centrumplan vreest parkeerproblemen. Volgens deze bewoner heeft de gemeente te weinig parkeerplaatsen ingetekend. De Raad van State meent dat er 'vrijwel geheel tegemoet wordt gekomen aan de berekende parkeerbehoefte'.

<einde quote>

Nou heb ik natuurlijk ook de plannen en tekeningen, maar ik zie toch genoeg parkeerplaatsen hoor.

Dat ze maar snel beginnen, want het veld is inmiddels affezichtelijk, wordt tegen de zin van omwonenden als doorgangsroute gebruikt om heel snel broodjes kebab en pizza Donner op de plaats van bestemming te krijgen en het trottoir in de Stationsstraat wordt een grote blubberpoel.

De gemeente gedoogt deze wantoestanden echter.

 

Inmiddels mei 2012 en de geruchten gaan dat het project helemaal stil ligt. In de wandelgangen zijn de appartementen te duur en raken ze niet verkocht. Inmiddels wordt het grasveld steeds meer als sluiproute gebruikt. Vooral op donderdag en zaterdag.

Die hekken waren geen gezicht (foto), maar die sluiproute, hebben we als bewoners al aangegeven, wilden we ook niet.

 

Op 31 mei 2011 was er een drukbezochte voorlichtingsavond van de gemeente en projectontwikkelaar in het gemeentehuis.

Op deze avond was er een goede uitleg van de te volgen procedures en de plannen zoals ze ter visie komen.
Uiteraard werden er door de aanwezigen kritische vragen gesteld, voornamelijk ocer de parkeerbelasting op en rond het plein.

Vanuit de Prins Hendrikstraat (met 8 personen vertegenwoordigd) kwam de bezorgdheid over de 8 nieuwe parkeerplaatsen, die de verkeersdruk in de kinderrijke straat alleen maar doet toenemen. Ook de verfoeilijke hekken werd ter sprake gebracht.

Ook was de invulling van de nieuwe commercieële aan de orde en de mogelijke geluidsoverlast die de nieuwbouw teweeg zal brengen (reflecties van het plein). 

Wat ook ter sprake kwam was onder andere de kleurstelling van de nieuwe patiowoningen (die mochten niet zo'n grafsfeer uitstralen als de Leertuinen); de naam van het nieuwe plein A. Vlaminckxplein in plaats van Prinses Maximaplein ofzo; dat de doorsteek een open uitnodiging is voor hangjongeren.

Ook werd aangehaald of er in de Stationsstraat verkeersremmende maatregelen zouden komen. De omwonenden vinden dat er veel te hard gereden wordt, de ambtenarij weet zogenaamd van niets. (Ik heb dit al meer dan een jaar geleden gemeld bij verbeterjebuurt.nl : al die tijd heeft de gemeente daar niets aan gedaan.)

 

Op 19 mei 2011 publiceerde de gemeente het volgende artikel :

U bent van harte welkom op 31 mei aanstaande Gemeente houdt inspraak-/informatieavond over Centrumplan Oost, Rijen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen stelde op 26 april 2011 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Centrumplan Oost, Rijen’ vast. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van commerciële ruimten, 28 appartementen (met een ondergrondse parkeergarage), 9 grondgebonden woningen, het autoluw maken van het Wilhelminaplein en een omlegging van de Stationsstraat.
We presenteren dit voorontwerpbestemmingsplan tijdens een inspraak-/informatieavond op dinsdag 31 mei 2011 in het gemeentehuis in Rijen. Aanvang 19.00 uur. Op deze inspraakavond krijgt u een toelichting op het plan en is er gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken of een inspraakreactie in te dienen. U bent van harte welkom.
Wilt u vooraf meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan?
Het ligt van 6 mei tot en met 16 juni 2011 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Het voorontwerpbestemmingsplan staat bovendien op de internetpagina van de gemeente Gilze en Rijen (www.gilzerijen.nl). U vindt het in de rubriek ‘Bouwen en Wonen’, onder ‘Bestemmingsplannen in procedure’ en vervolgens ‘Centrumplan Oost, Rijen’. Er is gelegenheid om binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling op het plan te reageren.

 

Op 19 mei 2011 bemachtigde ik op de website van de gemeente de verbeelding van het Centrumplan oost.

 

Op 19 mei 2011 ontving ik de tekeningen die ik 21 december op papier heb ontvangen in een digitale versie.

 

Op 24 februari 2011 stuurt de gemeente een persbericht uit aangaande het inrichten van een klankbordgroep om de uitgangspunten te vertalen in een ontwerp voor dit nieuw centrumdeel.  Lees verder in dit PDF-je

 

Op 20 december 2010 bericht de gemeente het volgende artikel

101222_Hart_RijenOp 21 december 2010 is er een bord onthuld met de woorden 'Op het hart van Rijen' en uiteraard de reclame-uitingen van de projectontwikkelaars.
Het was ook zeer gezellig bij de borrel bij Smaak. De plannen lagen op een hoopje op één tafeltje. 
BN de Stem had de 22e december dit artikel in de krant staan. Binnenkort zal het plan 6 weken ter visie liggen.

Ik heb de tekeningen eens goed bekeken en er valt mij al 1 ding op.
In het verleden werd voorgesteld op het nieuwe gedeelte in dezelfde stijl als het bestaande te bouwen, om zo een eenheid en gelijke uitstraling van het Wilhelminaplein te verkrijgen. Maar nee. . . . er moet iets geheel futuristisch nieuws komen, wat in de verste verte niet lijkt op wat er staat. Een gemiste kans . . . . 

Verder is te hopen dat de grondgebonden woningen niet in de sombere DELA (lees graf) stijl gebouwd worden á là die woningen in de Leertuinen. Iets frissere kleurtjes mag wel.

 

Via via kreeg ik op 16 december dit persbericht. Het ziet er naar uit dat er weer iets concreets komt. We zijn benieuwd.


Op 6 december 2010 verschijnt dit artikel in de krant: Gemeente steunt Centrumplan-Oost. Er staat dus iets te gebeuren.

 

Op 1 december 2010 heb ik de heer Rutgers gesproken en die vertelde mij dat er in december 2010 de plannen ter inzage zouden komen.
Inmiddels staan er ook al heel wat appartementen vanaf 2,5 ton te koop op internet.